Računarska oprema

Fiskalni uređaji

Wico software

Servis

Već nekoliko godina AT Group uspješno pruža usluge svojim korisnicima iz oblasti informatičkog inžinjeringa, kako nabavke, prodaje i servisa računara i periferne opreme, nabavke i servisa POS opreme, te ostalih usluga iz info sektora, bez obzira da li je oprema kupljena kod nas ili ne, te da li je u garantnom roku ili ne.

 

Sklopili smo ugovore sa ovlaštenim proizvođačima fiskalnih uređaja, te uspješno provodimo program fiskalizacije pravnih subjekata u Federaciji BiH te u RS-u! Program "WICO" smo uspješno prilagodili za rad sa fiskalnim sistemima te smo tako zaokružili kompletnu uslugu za sve naše partnere, kao i potencijalne nove.

Wico je potpuni i integrisani poslovni informacijski program, koji pruža podršku vođenju poslovanja i poslovnih knjiga,kako u dijelu koji se odnosi na finansijsko poslovanje, tako i u dijelu robno - materijalno i komercijalnog poslovanja, uz evidenciju zaposlenih i obračun plata te knjigovodstvo osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Prije svega odlikuje nas dugoročnost u radu u informatičkom sektoru,
pouzdanost, tendencije ka stalnom napredovanju i praćenju svjetskih trendova. Možemo Vam ponuditi servis računara i računarske opreme, radimo servis i održavanje fiskalnih uređaja, implementaciju računarskih mreža, distribuciju i održavanje "WICO" Software-a za robno-materijalno i finansijsko knjigovodstvo.

Knjigovodstvene usluge

Uspješno pružamo usluge vođenja poslovnih knjiga. Za više informacija obratite nam se putem kontakt telefona ili putem e-maila.
OBAVJEŠTENJE!

SVE NAVEDENE CIJENE SU VEZANE ZA KURS AMERIČKOG DOLARA
KONTAKTIRAJTE NAS ZA KONAČNU CIJENU PROIZVODA

Vaš AT GROUP doo team!